In mijn verhalen wil ik graag uitleggen wat er allemaal gebeurt in ons boeren leven. Maar ook wat wij allemaal moeten doen voordat ons voedsel in de supermarkt ligt.

Aug 15, 2021


Aflevering 47:
ketting strak is gebak

ketting strak is gebak, de kipper zakte weg in een oude sloot. we gaan proberen de laatste percelen met graan te dorsen en we maken een begin aan het zaaien van de groenbemesting voor de teelt van 2022

Aug 15, 2021


Aflevering 46:
combinen tussen de buien

Deze week viel het niet mee om een mooi moment uit te kiezen om het graan te kunnen oogsten.